Byt land / språk

Sweden

x

#2021 #Konst #Bollnäs

Viktigt och vackert

Text Mélanie Platzgummer Foto Emil Gustafson

Historia och samtid, nytta och nöje möts sommaren 2020 på Bollnäs museum och konsthall. När skaparkraft och kvinnohistoria står i fokus.

Sommaren 2020 blir vacker och viktig när utställningen »Varpen« intar Bollnäs museum och konsthall. En utställning där Bollnäs- Woxnadalens Hemslöjdsförening och konstnären Anna-Maria Jonsson öppnar upp föreningens arkiv och låter det textila arvet efter tidigare generationers kvinnor i Hälsingland möta samtiden. 

– Man får inte glömma bort hantverket, säger Anna-Maria. Hon har slöjden i blodet, men för henne var att välja det textila uttrycket långt och känna kan kanske väcka ett historiskt intresse som kan vara svårt att läsa sig till?

För Carl-Johan Freerks, intendent på Bollnäs museum och konsthall, är det viktigt att sänka trösklarna mellan hantverk och konst och antikvarien Catharina Ingvarsson instämmer.
– Ur den historiska kontexten vill vi synliggöra de imponerande kvinnor som såg skönheten och kvaliteten i hantverket och slöjden som fanns runt omkring dem. Systrarna Bricken Gyllenhammar och Elin Wäng lade grunden till föreningens, idag ur kulturhistoriskt perspektiv, viktiga och värdefulla samling. Bricken var nyskapande, hon blandade oväntade material och tekniker på ett sätt som varit ovanligt i hemslöjdsrörelsens många gånger konservativa historia. Elin bidrog till att rädda Ovanåkersspetsen till eftervärlden. Dessa kvinnor var intresserade och kunniga. De förtjänar att lyftas fram och det är det vi gör nu, säger Catharina.

Gamla och nya tekniker möts när det textila arvet möter samtiden

Att det är bra att experimentera, att hitta på nya sätt att skapa och låta gamla och nya tekniker mötas är alla inblandade överens om. Gerd Lindqvist var hemslöjdschef mellan 1977 och 2002 och är fortfarande aktiv i föreningen. När hon beskriver sin relation till hantverk är det tydligt att det haft stor betydelse i hennes liv från tidig ålder. Genom att följa med sin mamma som var syföreningsföreståndare upplevde hon, liksom Anna-Maria, att vuxenvärlden såg henne. Slöjden har berikat hennes liv och hon har med stor lust genomfört och deltagit i utställningar och projekt i Sverige och utomlands. Bland många spännande utställningar lyfter Gerd fram »Friargåvor och annat grant« som visades på Bollnäs museum och Kulturhuset i Stockholm 1978, »Form Design X 9« på Kalmar Slott 1997 och »Textilier från Hälsingegårdar« på  Ljusdalsbygdens museum och Gästgivars i Vallsta år 2000. 

Anna-Maria Jonsson vill väcka nya tankar kring vårt textila arv

Att kärleken till  slöjden är internationell bekräftas bland annat av en utställning på IKEA i München och det nordkalottenprojekt där föreningen var involverad. Det omfattade samarbete med Norge, Finland och Ryssland. Gerd reste till Ostianski i norra Ryssland, en höjdpunkt i karriären. 
– Vilken förening vi har, och vilken sammanhållning! Vävning behöver inte vara svårt eller krångligt men det ska vara vackert och hålla bra kvalité. Dubbelbindningar och sådant är långt ifrån det viktigaste för mig. I vår förening (Bollnäs-Woxnadalens Hemslöjdsförening) har vi hängt med i tiden och ungdomsverksamheten är stark, berättar Gerd. Att väcka intresse är viktigt och det är så roligt att se när det händer. 

– Det ligger kärlek och tid bakom det vi gör, det är viktigt för att slutresultatet ska bli bra, säger Anna-Maria Jonsson.

Dela