Byt land / språk

Sweden

x

Om magasinet

Magasin hälsingegårdar

Din guide till öppna Hälsingegårdar runt omkring i Hälsingland. 

Årets upplaga Öppna hälsingegårdar är distribuerade till världsarvs- och besökscentra, museer samt kommunernas destinationsserviceplatser. En digital version av Öppna gårdar finns här på hemsidan.  Klicka vidare på "Utgåvor" nedan för att låta dig inspireras till årets hälsingegårdssommar.

Magasinet och den tillhörande webbplatsen finansieras av Hälsinglands kommuner. Syftet är att levandegöra kulturarvet och visa vad besökare har möjlighet att uppleva runt om i landskapet. 

De flesta hälsingegårdar är privatägda, somliga hålls igång av engagerade hembygdsföreningar och någon enstaka drivs i kommunens regi. Magasinet och webbplatsen erbjuder en gemensam kanal att synas och underlättar för besökaren att hitta rätt. Välkomna!

Utgåvor

Om världsarvet hälsingegårdar

Om världsarvet hälsingegårdar

Om Rådslaget hälsingegårdar

Ett samverkanforum

Magasinutgåvor genom åren

Innehåll som aldrig går ur tiden