Byt land / språk

Sweden

x

Om Rådslaget

Samverkan kring hälsingegårdar

Navet i hälsingekommunernas gemensamma satsning på hälsingegårdar är ett samverkanforum som heter Rådslaget. Här samlas olika aktörer för att diskutera utveckling och strategisk kommunikation.

Rådslaget är ett forum för frivillig samverkan kring hälsingegårdar. Intressegruppen hade sitt första möte i oktober 2019, men ett samarbete kring gårdarna har funnits sedan flera år, under namnet Samverkansbryggan och Plattan. 

Lokal världsarvssamordnare sammankallar

Rådslaget leds av hälsingekommunerna genom funktionen "lokal världsarvssamordnare" - en halvtidstjänst som betalas gemensamt av fem hälsingekommuner. I ansvarsområdet ingår även att producera Magasin Hälsingegårdar, kommunicera kring hälsingegårdsdagarna samt att hålla den här sajten uppdaterad. Rådslaget samlas till åtta möten per år.

Olika aktörer, gemensamt fokus

Ordinarie ledamöter i Rådslaget är representanter från kommunernas besökscentrum, destinationsbolag, Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund, Region Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg & Hälsingegårdsföretagarna. Vid mötena deltar vanligen 12-20 personer / gång.

Vid relevanta tillfällen bjuds andra aktörer in för att sprida kunskap till Rådslaget, exempelvis närområdets muséer, Forsa folkhögskola, Voxnadalens biosfärområde m fl.

Uppdrag

Rådslagets övergripande uppdrag är att vara motorn i det lokala samarbetet kring hälsingegårdar. Att samla aktörer, hitta synergier och bidra till resursoptimering för utveckling. I den strategiska kommunikationen ingår de sju världsarvsgårdarna, privata hälsingegårdar och hembygdsgårdar. 

Rådslaget kompletterar Världsarvsrådets förvaltande roll.

Mötesdokumentation september 2020

Mötesdokumentation oktober 2020

Mötesdokumentation november 2020

Mötesdokumentation december 2020

Mötesdokumentation februari 2021

Mötesdokumentation april 2021

Mötesdokumentation maj 2021

Nyhetsbrev