Byt land / språk

Sweden

x

Om världsarvet hälsingegårdar

Om världsarvet hälsingegårdar

"Hälsingegårdar" är ett samlingsnamn för en rik variation av äldre och välbevarade bondgårdar i Hälsingland i 36 socknar under fyra århundraden.

Redan på 1600-talet förundrades resenärer över de storslagna hälsingegårdarna. Hur var det möjligt att bönder kunde bygga så stort? Och varför? Under första häften av 1900-talet blev flera av gårdarna dokumenterade av Nordiska museet och i mitten av 90-talet startade ett arbete i syfte att mer systematiskt undersöka Hälsingegårdarnas kulturvärden och göra dem mer allmänt kända. Arbetet handlade om byggnadsvård, kunskapsutveckling och publikt arbete. En inventering gjordes. Det visade sig att drygt 1000 hälsingegårdar med kulturhistoriska värden fanns bevarade. Av alla dessa valdes senare sju gårdar ut för att nomineras till Unescos världsarvslista.

Det officiella namnet på Världsarvet Hälsingegårdar är "Decorated Farmhouses of Hälsingland". Världsarvet består av sju utvalda Hälsingegårdar vilka utsågs 2012 genom beslut av FN-organet Unesco. Det fokuserar på det som verkligen är unikt med gårdarna - att hälsingarna byggde fler och större rum för fester än bönder i resten av världen samt att det finns fler dekorerade interiörer i bondemiljö bevarade i Hälsingland än någon annanstans.

Världsarvsförklaringen gör gårdarna till ett kulturarv som delas av hela mänskligheten. Det som gör ett världsarv speciellt är det "universella värdet" (Outstanding Universal Value, OUV). För Världsarvet Hälsingegårdar beskrivs det så här:

Unescos motivering juni 2012
"De sju utvalda Hälsingegårdarna representerar en världsunik samling av mer än 1000 gårdar och ca 400 dekorerade rum på ursprunglig plats. Koncentrationen av välbevarade interiörer saknar motsvarighet. Gårdarna visar hur oberoende bönder inom ett geografiskt begränsat område kunde kombinera en högt utvecklad byggnadstradition med en rik folklig konst i form av dekorativt målade interiörer speciellt för fest. Gårdarna vittnar om en kultur som har försvunnit idag, men vars byggnader och interiörer med sina variationer, rikedom och kvalitet är exceptionellt väl bevarade och av enastående universellt värde."

Läs mer på om världsarvet på Region Gävleborgs webbplats: https://www.regiongavleborg.se/halsingegardar/varldsarvet-halsingegardar/