Byt land / språk

Sweden

x

På en udde i Långsjön ligger Forsa forngård

#Hälsingegård #Hudiksvall

Forsa forngård

Forsa forngård består av fyrbyggda Västergårn och trebyggda Norrgårn med tillhörande kringbyggnader.

Gårdarna visar miljöer från 1700- och 1800-talet. Här finns bland annat härbre, bakstuga och smedja. 

Vissa av rummen är målade av Jonas Åkerström och snickarmålaren Erik Ersson. I fönstren hänger en variation av målade rullgardiner, uppmålade efter äldre förlagor från socknen. 

Öppet

Se hemsida för sommarens öppettider och aktiviteter

Kontakt

Fränö, Forsa

0650-236 78

Hudiksvalls kommun

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare år 2050